Home | Welleman Winkelvastgoed

Specialist op het gebied van huurprijsherzieningen!

huurprijsherziening conform artikel 7:303 BW
Artikel 7:303 BW
Schakel een deskundige in!

Huurprijsherziening artikel 7:303 BW

Huurder en verhuurder kunnen op basis van artikel 7:303 van het Burgerlijk Wetboek na afloop van de eerste huurperiode een verzoek tot huurprijsherziening doen. Een dergelijk verzoek is in de praktijk een startpunt voor onderhandelingen tussen verhuurder en huurder. 

Het wettelijke uitgangspunt bij een huurprijsherzieningsprocedure is niet het vaststellen van de markthuurwaarde maar van de huurprijs die aansluit bij de gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse. Deze gemiddelde huurprijzen worden berekend over een periode van 5 jaar voorafgaande aan de datum van de herziening.
 
Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit:
 
  • Het opstellen van deskundigenrapportages;
  • Het opstellen van contra-expertises; 
  • Het voeren van de daadwerkelijke onderhandelingen op basis van de deskundigenrapportage of de contra-expertise omtrent de huurprijs. 
  • Het begeleiden van procedures welke in handen zijn gegeven van een door de rechter aangewezen deskundige.
  • Het opstellen van deskundigentapportages in opdracht van de rechtbank.
Wij kunnen een deel van bovengenoemde werkzaamheden in overleg begeleiden op basis van no cure no pay
 
In dit toch complexe traject is het verstandig dat u zich laat adviseren door een partij met kennis van al deze zaken. Welleman Winkelvastgoed is deze partij!